Spreje čistící

UNIVERZÁLNÍ ČISTIČ SKEL PROTI ZAMLŽOVÁNÍ
Přípravek je vhodný pro všechny druhy minerálních, plastových, i antireflexních skel včetně slunečních. Používá se též k čištění TV obrazovek a monitorů PC. Nelze používat na čištění kontaktních čoček. 
Použití: Přípravek aplikujte na předmět a měkkým hadříkem očistěte do sucha.
Složení: 5 až 15 % Ethanol (CAS: 64-17-5), méně než 5 % Propan-2-ol (CAS: 67-63-0),méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, parfém.
Varování: Hořlavá kapalina a páry. Může způsobit ospalost nebo závratě. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. Používejte ochranné rukavice. Spotřebujte nejlépe do 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu. 
Výrobce: CHEMOTEX Děčín a.s., Děčín XXXII Boletice nad Labem 63, 407 11 Děčín, Česká republika, Tel. +420 412 709 222, E-mail: chemotex@chemotex.cz, www.chemotex.cz

Filtrovať:

Zoradiť podľa
Zobraziť

1  


ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK NA BRÝLE
Dostupnosť: Skladom: > 10 ks


1